Farsi - فارسی

یا پیوند گمشده با خانواده

تمام افرادی که ارتباط با خانواده خود را در اثر یک در گیری مسلحانه، یک آفت طبیعی و یا صنعتی، یک بحران بشری و یا به دلیل مهاجرت از دست داده اند، میتوانند ازکمیته صلیب سرخ جهت پیدا نمودن آنها کمک بخواهند. جنبش صلیب سرخ در حال حاضر در سراسر جهان تمام تلاش خودر ا جهت دریافت افراد مفقود شده و بر قراری ارتباط مجدد خانوادگی آنها به خرج میدهد.

در این بخش، صلیب سرخ بلژیک میتواند در موارد ذیل به شما کمک نماید :

  • جستجویافراد مفقود شده (متعلق به خانواده شما)
  • تبادل پیام با نزدیکان شما، اگر آنها در شرایط قرار دارند که وسایل ارتباطی به شدت تخریب و یا کاملآ قطع شده باشد.
  • ملحق نمودن شما به خانواده تان که قبلا توسط صلیب سرخ CICR پیدا شده اند، و هم میتوانید از شرایط الحاق به خانواده بهره مند شوید.ُ

صلیب سرخ بلژیک همچننان میتواند :

  • برای شما جهت روشن شدن سر نوشت آنعده عزیزان تان که بدون شک در طی جنگ های سابقه مفقود گردیده اند،کمک کند (که میتواند تا زمان جنگ جهانی دوم هم به عقب برگردد).
  • به شما یک تصدیق نامه دوران حبس بدهد ( به شرط آنکه کمیته بین المللی صلیب سرخ شما را در زمانی که در زندان بودید ملاقات کرده باشد).
  • جلوگیری از قطع ارتباط با شما، با اطلاع دادن معلومات کافی و مناسب به شما بر اساس شرایط موجود.

هر درخواست مورد به مورد و مطابق به معیار پذیرش ملاحظه و بر رسی میشوند، و این معیار ها نظر به : کشور مربوطه ، نظر به قطع ارتباط و نظر به موجودیت و یا عدم موجودیت در گیری های مسلحانه در کشور، متفاوت میباشد.

دوسایت انترنتی مخصوص جستجوی اشخاص مفقود شده.

جنبش صلیب سرخ دو سایت انترنتی مخصوص را جهت دریافت اشخاص مفقود شده در اختیار دارد.

یکی از آنها به اشخاصی که در طی مهاجرت شان بسوی اروپا، ویا در اروپا مفقود شده اند، اختصاص داده شده است.

شما می توانید از این سایت دیدن کنید و تصاویر افراد که در جستجوی اقارب شان هستند ببینید.

سایت دگری به طور ویژه به درگیری ها یا آفات اخیر اختصاص داده شده است. بوسیله این سایت انترنتی، اشخاصی که ارتباط شان با یکدیگر قطع شده است میتوانند همدیگر را پیدا نمایند و تبادل مشخصات نمایند.

در حال حاظر کشور های تحت پوشش عبارتند از : بوسنی ، کرواسی ، فیلی پین ، کوسوا، نیپال و سومالی .

برای اطلاعات بیشتر:

برای تماس باما Tracing یا برقراری مجدد ارتباط بین اعضای خانواده ،دریغ نکنید.

اگر تقاضای شما واجد شرایط ما باشد، یک عضو این سرویس شما را خواهم پذیرفت و به شما در اقداماتی که انجام میدهید یاری خواهد رساند.

آگر شما لسان فرانسه، هلندی یا انگلیسی صحبت نمیکنید، ما میتوانیم حضور یک مترجم را برایتان ترتیب بدهیم، و یا شما خود میتوانید با یک شخص مورد اعتماد تان که ترجمانی شما را به عهده بگیرد در محل ملاقات حاضر گردید.

در زمان ملاقات ما به شما شیوه کارمان را با جزییات بیشتری معرفی میکنیم و همرا باشما فرم مخصوص را خانه پری مینمایم. این فرم به صلیب سرخ یا هلال احمر ویا CICR کشوری که شما فکر میکنید خانواده شما در آنجا هست فرستاده میشود. در محل، همکاران ما اقدامات لازم را برای بر قراری ارتباط بین شما و شخص جستجو شده انجام میدهند.

به محض اینکه ما در زمینه اطلاعاتی در اختیار داشته باشیم، با شما تماس خواهیم گرفت.

توانایی ما برای دریافت نمودن اشخاص ارتباط میگیرد به شرایط محلی کشور چون ( منابع بشری ، تهیه و تدارک ،.....) که در آنجمله وضیعت امنیتی کشور نیز شامل است. متاسفانه ما نمیتوانیم مدت جستجو را که گاهی اوقات میتواند بسیار طولانی باشد، پیش بینی نمایم.

سرویس های ما کاملآ رایگان است و هر پرونده به صورت کاملآ محرمانه بررسی میشود

 

Download the PDF

For more information: